ELEKTRIT Sp. z o.o.

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 18
18-100 Łapy

Telefon: +48 85 715-28-13
Faks: +48 85 715-75-32

Sekretariat wew.20
Dział serwisu wew. 22
Dział techniczny wew. 23
Dział handlowy wew. 24